Cenník

Elektro kolobežka

1 hod. 10,00 €
každých začatých 30 min. + 5,00 €

Bezmotorová kolobežka

celý deň do 19:00 10,00 €

Elektroskúter

1 hod. 10,00 €
každých začatých 30 min. + 5,00 €

  • V cene nájmu je zahrnuté požičianie prilby a detskej sedačky
  • Pri každom vypožičaní je potrebné zložiť zálohu 10 €
  • Ceny sú uvedené s DPH
  • Prevádzkový poriadok